Pabeigusi darbu pie apjomīgā jautājuma par tiesu priekšsēdētāju, vietnieku un tiesu namu priekšsēdētāju izvirzīšanas un apstiprināšanas kārtību, Tieslietu padome 25.marta sēdē sāka skatīt nākamo tiesu sistēmai būtisku jautājumu – nepieciešamos grozījumus tiesnešu disciplinārās atbildības regulējumā.

Sēdē piedaloties arī Tiesnešu biedrības, Tiesnešu disciplinārkolēģijas, Disciplinārtiesas un Tiesnešu ētikas komisijas pārstāvjiem, Tieslietu padome konceptuāli vienojās par principiem, kā tiesnesis atstādināms no amata pienākumu pildīšanas saistībā ar pret viņu ierosinātu disciplinārlietu.

Lai nodrošinātu maksimāli operatīvu lēmumu pieņemšanu par tiesneša atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas, kā arī stiprinot tiesnešu pašpārvaldes lomu, Tieslietu padome vienojās, ka lēmumu par tiesneša atstādināšanu no pienākumu pildīšanas disciplinārlietas izskatīšanas laikā pieņem Tiesnešu disciplinārkolēģija pēc disciplinārlietas ierosinātāja priekšlikuma vai pēc savas iniciatīvas. Tas nozīmē mainīt pašreizējo regulējumu, ka par rajona (pilsētas) tiesas vai apgabaltiesas tiesneša atstādināšanu lēmumu pieņem tieslietu ministrs, bet par Augstākās tiesas tiesnesi Augstākās tiesas priekšsēdētājs pēc Tiesnešu disciplinārkolēģijas priekšlikuma.

Tieslietu padome nolēma, ka lēmums par tiesneša atstādināšanu no amata pienākumu pildīšanas nebūtu pārsūdzams. Ņemot vērā likumā noteikto viena mēneša termiņu disciplinārlietas izskatīšanai, pārsūdzības iespēja varētu nepamatoti pagarināt šo termiņu.

Vienlaikus Tieslietu padome uzskata par nepieciešamu likumā noteikt, ka tiesnesim izmaksā visu par atstādināšanas laiku viņam neizmaksāto mēnešalgu un piemaksas ne tikai gadījumā, ja spēkā stājas lēmums par disciplinārlietas izbeigšanu, ja tā ierosināta nepamatoti, bet arī tad, ja tiesnesim uzlikts disciplinārsods, kas neierobežo viņa tālāku amata pienākumu pildīšanu.

Pēc Tieslietu padomes priekšlikumu iestrādāšanas likuma “Par tiesu varu” un Tiesnešu disciplinārās atbildības likuma grozījumos Tieslietu padome pieņems galīgo lēmumu šajā jautājumā, kā arī turpinās diskutēt par tiesnešu disciplināratbildības regulējumu, skatot jautājumu par tiesnešu imunitāti administratīvo pārkāpumu lietās.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211