Pirmdien, 9.martā, notiks Tieslietu padomes sēde, lai apspriestu un izteiktu viedokli par plānotajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu”, kas sagatavoti Saeimas 3.lasījumam.

Saeimas Juridiskais birojs lūdz Tieslietu padomes viedokli par likuma projektā paredzēto regulējumu attiecībā uz Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesnešiem, kuri pēc Krimināllietu tiesu palātas likvidācijas nav pārcelti darbā Augstākās tiesas Krimināllietu departamentā, kā arī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas tiesnešu turpmāko karjeru pēc Civillietu tiesu palātas darbības termiņa beigām 2016.gada 31.decembrī.

Ar grozījumiem likumā paredzēts atteikties no līdzšinējās kārtības, kad lēmumu par tiesu palātu tiesnešu pārcelšanu kasācijas instancē pieņēma Augstākās tiesas attiecīgā departamenta tiesnešu kopsapulce. Paredzēts, ka noteicošā loma būs Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas pozitīvam atzinumam, bet gadījumā, ja uz vakantajām amata vietām departamentā pretendēs vairāki likvidēto palātu tiesneši, Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija pieņems lēmumu par piemērotāku kandidātu.

Savukārt Tieslietu ministrija lūdz Tieslietu padomes saskaņojumu likuma grozījumiem, kas būtu juridiskais pamats rajonu (pilsētu) tiesu reorganizācijai, apvienojot vairākas tiesas. Tāpat grozījumi nosaka reorganizētās rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka pilnvaru izbeigšanas kārtību, kā arī kārtību, kādā notiek tiesneša pārcelšana tiesu reorganizācijas gadījumā.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā paredzēts arī jautājums par tiesnešu darba samaksu, apspriežot pētījumu par tiesnešu atalgojuma salīdzinājumu ar valsts ierēdņu atlīdzības līmeni.

 

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 9.martā, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211