Pirmdien, 29.septembrī, uz pirmo sēdi sanāks jaunā Tieslietu padome, kuras pārstāvji no tiesnešu vidus tika ievēlēti Tiesnešu konferencē 5.septembrī un Augstākās tiesas plēnumā 15.septembrī. Līdz ar to pirmais Tieslietu padomes sēdes darba kārtības jautājums – Tieslietu padomes priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanas.

Tieslietu padomes izskatīs vairākus Tieslietu ministrijas pieteiktos jautājumus. Viens no tiem – par Siguldas tiesas un Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas reorganizāciju.

Padome arī apspriedīs un sagatavos viedokli par Augstākās tiesas jaunajām politikas iniciatīvām un Tieslietu ministrijas sagatavotajām apgabaltiesu, rajonu (pilsētu) tiesu un Zemesgrāmatu nodaļu jaunajām politikas iniciatīvām. Tieslietu padomes saskaņojums jaunajām politikas iniciatīvām jeb pasākumiem, kam tiek prasīts valsts budžeta finansējums, nepieciešams atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai.

Tāpat Tieslietu ministrija iniciējusi Tieslietu padomē skatīt jautājumu par drošības nodrošināšanu tiesas zālēs. Jautājums aktualizējies saistībā ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu Čalovska lietā un Latvijai paustajiem pārmetumiem par apcietināto atrašanos tiesas zālē metāla nožogojumā.

Turpinot iepriekšējās Tieslietu padomes sadarbībā ar Tiesnešu ētikas komisiju sākto tiesu komunikācijas vadlīniju izstrādi, šis jautājums arī jaunās Tieslietu padomes dienas kārtībā.

Tāpat Tieslietu padome apspriedīs Saeimas Juridiskās komisijas aktualizēto jautājumu par tiesu praksi prasības nodrošinājuma piemērošanā.

Tieslietu padomes sēdes darba kārtībā arī tiesnešu karjeras jautājumi – par tiesas noteikšanu tiesneša pienākumu pildīšanai, par tiesnešu pārcelšanu un par piemērotākajiem kandidātiem uz Administratīvās apgabaltiesas tiesneša amata vietām, kā arī Rīgas rajona tiesas priekšsēdētājas lūgums par tiesneša amata kandidātu rotāciju.

Tieslietu padomes sēde notiks pirmdien, 29.septembrī, Augstākās tiesas 461.zālē, sākums plkst.13.00.

Mediju pārstāvjiem jāpiesakās Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļā.

 

Tieslietu padomes darba kārtību skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211