Atbalsta zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku iecelšanu

Tieslietu padome 4. februāra sēdē, kas notika rakstveida procedūrā, atbalstīja astoņu rajonu (pilsētu) tiesu zemesgrāmatu nodaļu priekšnieku iecelšanu amatos.

Par Bauskas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieci uz pieciem gadiem tiek iecelta Inta Orlicka, Daugavpils tiesas – Juris Taukuls, Jelgavas tiesas – Inese Trēde, Jēkabpils tiesas – Līga Ieleja, Gulbenes rajona tiesas – Inese Čakša, Valkas rajona tiesas – Aija Grāve, Talsu rajona tiesas – Jolanta Āboliņa, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas – Žanna Zujeva.

Rajona tiesu zemesgrāmatu nodaļu priekšniekus uz pieciem gadiem amatā ieceļ tieslietu ministrs, saskaņojot ar Tieslietu padomi. Septiņi no zemesgrāmatu nodaļu priekšniekiem, kuru kandidatūras atbalstīja Tieslietu padome, amatā tiek iecelti atkārtoti. I.Orlicka un I.Čakša zemesgrāmatu nodaļas vada jau kopš 1993. gada, bet J.Taukuls, I.Trēde, L.Ieleja, A.Grāve un Ž.Zujeva – kopš 2008. gada. Jolanta Āboliņa Talsu rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļas priekšnieces amatā apstiprināta pirmo reizi.

 

Atbalsta tiesnesi Strakši Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieces amatā

Tieslietu padome atbalsta tiesneses Sanitas Strakšes iecelšanu Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā uz pieciem gadiem.

Sanita Strakše par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi strādā kopš 2007. gada.

 

Zemgales apgabaltiesas tiesnesis pildīs Augstākās tiesas tiesneša pienākumus

Tieslietu padome uzdeva Zemgales apgabaltiesas tiesnesim Vilim Donānam ar 8. februāri pildīt Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša amata pienākumus tiesneša vakances laikā.

Pozitīvu atzinumu par to, ka V.Donāns pildītu Augstākās tiesas tiesneša pienākumus, devusi Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija.

V.Donāns divus gadus – no 2011. gada līdz 2013. gadam – jau pildīja Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palātas tiesneša pienākumus.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 79. panta otro daļu tiesu palātas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes gadījumā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt Augstākās tiesas Goda tiesnesim vai apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211