Tieslietu padome rakstveida procesā 15.decembrī pieņēma vairākus lēmumus, saistītus ar tiesnešu karjeras jautājumiem.

Atbalsta Artūra Kuča virzīšanu Satversmes tiesas tiesneša amatam. Tieslietu padome atbalstīja juridisko zinātņu doktora, Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes asociētā profesora Artūra Kuča virzīšanu Satvermes tiesas tiesneša amatam.

Artūru Kuču šim amatam izvirzījis Ministru kabinets, izraugoties savu kandidātu Satversmes tiesas tiesneša amatam, kas atbrīvosies nākamā gada janvāra beigās, kad beigsies konstitucionālās tiesas tiesneša Kaspara Baloža pilnvaru termiņš.

Atbalsta Ilzes Freimanes atkārtotu iecelšanu Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas amatā.  Tieslietu padome atbalstīja tieslietu ministra priekšlikumu par Administratīvās rajona tiesas tiesneses Ilzes Freimanes iecelšanu Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētājas amatā uz pieciem gadiem.

Ilze Freimane par Administratīvās rajona tiesas tiesnesi strādā kopš 2005.gada un no 2006.gada ir šīs tiesas priekšsēdētāja. Ilze Freimane Latvijas Universitātē divreiz ieguvusi sociālo zinātņu maģistra grādu – sabiedrības vadībā un tiesību zinātnē. Tiesnese jau otro termiņu ievēlēta Tieslietu padomē.

 Uzdod aizstāt tiesnešus pagaidu prombūtnes laikā. Tieslietu padome uzdeva Administratīvās apgabaltiesas tiesnesei Ievai Višķerei aizstāt Augstākās tiesas tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā. Ieva Višķere tiesneša pienākumus pildīs Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā, kur izveidojusies vakance sakarā ar tiesneša prombūtni.

Ieva Višķere par tiesnesi Administratīvajā rajona tiesā sāka strādāt 2010.gadā, bet Administratīvās apgabaltiesas tiesneses pienākumus pilda kopš 2015.gada. Pirms tiesneša karjeras sākuma viņa strādāja par Augstākās tiesas Judikatūras nodaļas konsultanti administratīvajās lietās.

Savukārt Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Ingai Putrai Tieslietu padome uzdeva pildīt Dobeles rajona tiesas tiesneša pienākumus, kur arī izveidojusies tiesneša vakance tiesneša prombūtnes laikā.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211