8.septembrī tiks organizēta Latvijas tiesnešu neklātienes konference, lai elektroniskās vēlēšanās ievēlētu divus Tieslietu padomes locekļus no apgabaltiesu tiesnešu vidus.

Rīgas apgabaltiesas tiesneši Dzintra Balta un Juris Stukāns, kuri bija apgabaltiesu pārstāvji Tieslietu papdomē, ir citos amatos – Juris Stukāns apstiprināts par ģenerālprokuroru, bet Dzintra Balta ir Augstākās tiesas tiesnese. Līdz ar to Tieslietu padomē jāievēl jauni locekļi.

Tieslietu padome apstiprināja Tiesnešu neklātienes konferences organizēšanas un norises plānu, saskaņā ar kuru kandidātus jāizvirza līdz 14.augustam. Amata kandidātiem būs jāiesniedz savs redzējums par tiesu sistēmu un Tieslietu padomei veicamajiem darbiem, un tiesnešiem būs iespēja kandidātiem uzdot jautājumus elektroniski, kā arī tiešsaistē.

Par neklātienes konferences vadītāju Tieslietu padome iecēla Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju Māri Vīgantu, par sekretāri – Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi Inesi Ušakovu. Balsu skaitīšanas komisijā – Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāju Adriju Buliņu, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāju Ilzi Freimani, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi Ināru Jaun

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211