Tieslietu padomes sekretariāta padomniece Dace Šulmane oktobrī piedalījās Eiropas Tieslietu padomju asociācijas (ENCJ) organizēta īstermiņa apmaiņas programmā Briselē. Prograammas mērķis ir veicināt dalībvalstu Tieslietu padomju darbinieku kapacitāti un izpratni par ENCJ darba kārtības veidošanu, organizāciju, kā arī iepazīt Briseles institūciju darbu.

Apmaiņas programma šogad pirmo reizi tika piedāvāta uz īsu termiņu (2 nedēļas), kas ļāva pieteikties vairākiem kandidātiem. Iepriekšējais piedāvātais programmas termiņš 2 mēnešu garumā pierādīja, ka dalībvalstu darbiniekiem ir samērā grūti izbrīvēt tik ilgu laiku ārvalstu pieredzes gūšanai.

ENCJ sekretariāta darbinieces tuvāk skaidroja ENCJ darbības mērķus un faktisko darba koordinēšanu un finansējuma jautājumus. Piemēram, ENCJ budžets no 2018.gada ir atkarīgs no projekta apstiprināšanas Eiropas Komisijā, līdz ar to tika gatavoti audita dokumenti,

Programmas laikā bija iespēja strādāt ENCJ telpās, kas tiek nomātas no Beļģijas Tieslietu padomes. Bija iespēja apmeklēt Beļģijas Augstākās tiesas ēku un noklausīties vairākas pirmās instances tiesas sēdes krimināllietās un sēdes, ko vadīja miertiesnese ģimenes lietās un  jautājumos par personām ar invaliditāti.

Atsevišķa vizīte notika pie pārstāvjiem no Eiropas Komisijas, kas strādā ar EU Justice Scoreboard apkopojumu, kā arī kas koordinē dalībvalstu progresu tieslietu jomā. Tieslietu padomes padmniece tikās arī ar Latvijas Republikas Pastāvīgās pārstāvniecības Eiropas Savienībā pārstāvi, kā arī apmeklēja Eiropas Parlamenta pētniecības centru un piedalījās konferencē “Aktīvas mācības par Cilvēktiesību Hartu caur nacionālo pieredzi – sasniegumi un nākotnes soļi”.