Otrdien, 31. maijā, projekta ietvaros “Tieslietu sistēmas konsolidācija Armēnijā” Augstākajā tiesā viesojās Armēnijas tieslietu nozares delegācija. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta senators Ivars Bičkovičs un Tieslietu padomes sekretariāta pārstāves Alla Spale, Irina Čaša ar viesiem dalījās pieredzē par Latvijas tiesu sistēmu un Latvijas Tieslietu padomes darbu.

Senators I.Bičkovičs Armēnijas tieslietu nozares delegāciju informēja par Latvijas tiesu sistēmu un kasācijas instances lomu, kā arī vērsa uzmanību uz kasācijas tiesvedības iezīmēm Latvijā. Tāpat I.Bičkovičs delegācijas pārstāvjus iepazīstināja ar Augstākās tiesas judikatūras veidošanas procesu un tās pieejamību.

Savukārt Tieslietu padomes sekretariāta vadītāja Alla Spale Armēnijas tieslietu nozares delegāciju iepazīstināja ar Tieslietu padomes institucionālo modeli un tās funkcijām. A.Spale sniedza ieskatu par Tieslietu padomes darba prioritātēm 2022. gadā.

Vizītes ietvaros tika apspriesti arī jautājumi par tiesneša amatu kandidātu atlases kārtību un tiesnešu karjeras virzību Latvijā.

Armēnijas delegācija apmeklēja Augstākās tiesas lielo tiesas zāli un muzeju, kā arī Administratīvās justīcijas simtgadei un Administratīvā procesa likuma divdesmitgadei veltīto izstādi.

Jau ziņots, ka minētā projekta ietvaros no 30. maija līdz 2. jūnijam Latvijā viesojas Armēnijas tieslietu nozares pārstāvji, lai iegūtu pieredzi par Latvijas tiesu sistēmu. Armēnijas tieslietu nozares pārstāvji nedēļas garumā apmeklē arī vairākas citas Latvijas institūcijas – Tiesu administrāciju, Tieslietu ministriju, Latvijas Tiesnešu mācību centru, Rīgas apgabaltiesu, Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu un Ekonomisko lietu tiesu.

Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380