Pirmdien, 12. septembrī, Tieslietu padome rakstveida procesā nolēma Rēzeknes tiesas tiesnesi Andri Zuti pārcelt darbā Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijā. Darbu Latgales apgabaltiesā tiesnesis A.Zutis sāks ar 2022. gada 19. septembri.

A.Zutis pirmās instances tiesā strādā vairāk kā 12 gadus. Kopš 2008. gada pildīja Administratīvās rajona tiesas tiesneša pienākumus, bet no 2009. gada Rēzeknes tiesas tiesneša pienākumus. Tāpat A.Zutis aktīvi darbojas Tiesnešu biedrības valdē un ir Tieslietu padomes loceklis.

Ar rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas 2022. gada 21. jūnija lēmumu, vispārējās jurisdikcijas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas tiesneša amata kandidātu sarakstā tika iekļauts A. Zutis.

 

Papildu informācija:

Tieslietu padomes viena no funkcijām saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” - tiesneša pārcelšana darbā augstāka līmeņa tiesā.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu padomes sekretariāta

Padomniece komunikācijas jautājumos

E-pasts: Lana.Maulina@at.gov.lv

Tālrunis: 67020711

Mobilais: 27846380