Nosaka tiesu amata pienākumu pildīšanai. Tieslietu padome noteica tiesnesei Aigai Mieriņai pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā. Aiga Mieriņa ar Saeimas 15.decembra lēmumu iecelta rajona (pilsētas) tiesneša amatā.

Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi pārceļ rajona tiesneša amatā. Tieslietu padome pārcēla Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi Agnesi Skulmi uz Bauskas rajona tiesu. Agnese Skulme bija pieteikusies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu šajā tiesā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 2017.gada 16.janvārī. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211