Tieslietu padome noteica tiesnesei Lindai Dīzenbergai pildīt tiesneša pienākumus Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā, bet tiesnesei Silvijai Saleniecei – Rēzeknes tiesā. Linda Dīzenberga un Silvija Saleniece ar Saeimas 21.septembra lēmumu ieceltas rajona (pilsētas) tiesneša amatā.

Tieslietu padome uzdeva Administratīvās rajona tiesas tiesnesei Kristīnei Kalvānei pildīt Administratīvās apgabaltiesas tiesneses pienākumus tiesneša pagaidu prombūtnes laikā.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 2017.gada 16.oktobra sēdē. Informāciju par citiem sēdē apspriestajiem jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211