Tieslietu padome rakstveida procesā 13.jūnijā pieņēma lēmumus par tiesu priekšsēdētāju vietnieku iecelšanu divās tiesās. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieci uz pieciem gadiem iecelta tiesnese Gita Zenfa, savukārt par Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieku – tiesnesis Gunārs Siliņš.

Abi amatā ieceltie tiesneši būs tiesu priekšsēdētāju vietnieki zemesgrāmatu jautājumos, jo arī līdz zemesgrāmatu integrēšanai rajona tiesu sastāvā bija zemesgrāmatu nodaļu priekšsēdētāji.

Konkursā uz Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu bija pieteikušies divi kandidāti, bet konkursā uz Rēzeknes tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatu – viens kandidāts.

 

Tieslietu padome arī noteica tiesnesim Madaram Plepim pildīt tiesneša pienākumus Kurzemes rajona tiesā Liepājā. Ar Saeimas 30.maija lēmumu Madars Plepis iecelts rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211