Nosaka tiesas astoņiem jauniem tiesnešiem.Tieslietu padome noteica tiesas, kur pildāmi tiesneša pienākumi jaunajiem tiesnešiem, ko Saeima apstiprinājusi rajona (pilsētas) tiesas tiesneša amatā. Visi astoņi jaunie tiesneši strādās Rīgas pilsētas tiesās. 

Ieva Andžāne un Inga Pujate – Kurzemes rajona tiesā, Inguna Casno – Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Lana Leja, Ilona Zelmene un Ludmila Vazdiķe – Zemgales priekšpilsētas tiesā, Ieva Lūciņa-Linka un Mārtiņš Tupureins – Latgales priekšpilsētas tiesā.

Atbalsta Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka kandidatūru.Tieslietu padomes atbalstīja tiesneses Doloresas Bamberes atkārtotu apstiprināšanu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka amatā. Tiesnesei ir 21 gadu ilga pieredze tiesneša amatā, un kā tiesas priekšsēdētāja vietniece iepriekšējā pilnvaru termiņā guvusi pozitīvu vērtējumu gan no tiesas priekšsēdētājas, gan tiesas kolektīva.

Tiesnesi pārceļ no administratīvās tiesas uz vispārējās jurisdikcijas tiesu.Tieslietu padome atbalstīja Pētera Novičenoka pārcelšanu tiesneša amatā no Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nama uz Rēzeknes tiesu. Tiesnesis bija pieteicies konkursā uz vakanto tiesneša amata vietu Rēzeknes tiesā, konkursa komisija atzina kandidatūru par piemērotu un Tiesnešu kvalifikācijas kolēģija deva pozitīvu atzinumu.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma 24.novembra sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211