Tiesnešu konferences gaitu un tajā pieņemtos lēmumus turpmāk nefiksēs protokolā, bet audioierakstā – tā pēc Tieslietu ministrijas ierosinājuma lēmusi Tieslietu padome, izdarot grozījumus Tiesnešu konferences nolikumā.

Tiesnešu konferences nolikuma 13.punktā noteikts, ka Tiesnešu konferences ir atklātas. Konferences sēdi un tajā pieņemtos lēmumus fiksē konferences audioierakstā. Konferences sēdes gaitu var fiksēt, izmantojot attēlu ierakstus.

Konferences audioieraksts glabājas Tieslietu padomes lietvedībā.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras darbā ar balsstiesībām piedalās Augstākās tiesas tiesneši, apgabaltiesu tiesneši, rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši. Saskaņā ar likumu „Par tiesu varu” Tieslietu padome apstiprina Tiesnešu konferences nolikumu, kā arī sasauc konferences, nosakot tajās izskatāmos jautājumus.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211