Likumdevēja varas un izpildu varas pienākums ir nodrošināt neatkarīgas tiesu varas funkcionālu pastāvēšanu. Tas ietver arī tiesnešu un prokuroru atalgojumu, kas atbilst šo amatu funkcijām un atbildībai un ir līdzvērtīgs valsts pārvaldes augstāko ierēdņu atalgojumam.

Tieslietu padome vairākkārt paudusi prasību atjaunot līdzsvaru vienotās atlīdzības sistēmā, kas ir izjaukts ar vairākkārtējiem grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, un atbalsta Tieslietu ministrijas valsts budžetā 2018.–2020.gadam iesniegto starpnozaru prioritāro pasākumu “Tiesnešu un prokuroru atalgojuma palielināšana”, kas paredz tiesnešu un prokuroru atalgojuma pakāpenisku palielināšanu.

Tieslietu padome pauž atbalstu tieslietu ministra Dzintara Rasnača Valsts kancelejai iesniegtajiem papildu apsvērumiem 22.augusta valdības sēdes darba kārtībai, kuros pamatotas tieslietu nozares prioritātes valsts budžetā.

Tieslietu ministra Dzintara Rasnača viedoklis par tieslietu nozares prioritātēm valsts budžetā