Tieslietu padomes sēdē, kas notika 18.maijā,  Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics iepazīstināja Tieslietu padomi ar administrācijas 2014.gada darba prioritātēm, novitātēm un problēmjautājumiem.

Tiesu administrācijas direktors sniedza pārskatu par tiesu budžeta ieņēmumiem un izdevumiem un tiesu iestāžu darba nodrošināšanu (personālvadība, materiāltehniskais nodrošinājums un IT nodrošinājums), projektu vadību, kā arī pārskatu par tiesu iestāžu darbības rezultātiem.

Akcentējot aktuālos jautājumus 2015.gadā, Tiesu administrācijas direktors nosauca piecas galvenās prioritātes: drošības risinājumi tiesās, elektronisko tiesu iestāžu maksas pakalpojumu (valsts nodevu, kancelejas nodevu) administrēšana, elektroniski parakstīti nostiprinājuma lūgumi, tiesu informatīvas sistēmas attīstība, kā arī e-izsoļu ieviešana.

Tiesu administrācijas ziņojuma prezentāciju skatiet šeit

 

Lēmumu Tieslietu padome pieņēma 18.maija sēdē. Informāciju par visiem sēdē skatītajiem jautājumiem skatiet šeit

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211