Tieslietu padome ar 2016.gada 28.novembra lēmumu apstiprināja Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas reorganizācijas plānu, kas paredz Zemgales priekšpilsētas tiesas pievienošanu Kurzemes rajona tiesai. Reorganizēto tiesu paredzēts ar 1.februāri saukt par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu.

Atbilstoši Tieslietu padomes apstiprinātajai kārtībai par tiesnešu pārcelšanu Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesneši tika rakstveidā informēti par tiesneša amata vakancēm un aicināti informēt ministru par savu piekrišanu vai atteikšanos tikt pārceltiem darbā uz attiecīgo vakanci.

Visi tiesneši piekrituši savai pārcelšanai.

Līdz ar to Tieslietu padome pieņēma lēmumu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesnešu Solvitas Cīrules, Erlena Ernstona, Aigas Freimanes, Anitas Grāvītes, Sandras Grozas, Elīnas Leitānes, Lanas Lejas, Santas Sondares, Elitas Steltes-Auziņas, Dainas Treijas, Ilzes Vanagas, Ludmilas Vazdiķes, Ilonas Zelmenes un Dzintras Zemitānes pārcelšanu uz Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesu.

Lēmumus Tieslietu padome pieņēma rakstveida procesā 2017.gada 16.janvārī. Informāciju par visiem lēmumiem skatiet šeit

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211