Senāta Administratīvo lietu departaments 13.oktobrī tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīja pieteikumu par Latvijas Republikas iekšlietu ministra lēmuma par pieteicēja iekļaušanu “melnajā sarakstā” jeb ārzemnieka iekļaušanu to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijas Republikā ir aizliegta, atcelšanu.

Uz tiesas sēdi nebija ieradusies pieteicēja pārstāve. Ņemot vērā, ka pārstāvei par lietas izskatīšanas laiku bija paziņots, un, uzklausot pārējos procesa dalībniekus, Senāts nolēma turpināt lietas izskatīšanu bez pieteicēja pārstāves piedalīšanās.

Tiesas sēdē Iekšlietu ministrijas pārstāve lūdza pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu noraidīt. Pārstāve pauda, ka minētais lēmums ir pamatots un tas pieņemts, izvērtējot Valsts drošības dienesta atzinumu un ierobežojumu samērīgumu. Arī Valsts drošības dienesta pārstāvis un prokurors lūdza pieteikumu par Iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu noraidīt.

Pasludinot atsevišķu tiesas sēdes daļu par slēgtu, tiesa iepazinās ar lietas materiāliem, tostarp drošības iestāžu atzinumiem, kas bija pārsūdzētā lēmuma pieņemšanas pamatā, kā arī iztaujāja Iekšlietu ministrijas un Valsts drošības dienesta pārstāvjus.

Tiesa pabeidza lietas izskatīšanu pēc būtības un noteica, ka spriedums lietā būs pieejams 2.novembrī.

Lieta Nr. SA-3/2021

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv