Senāta Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Latvijas Zvērinātu advokātu padome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Administratīvo lietu departaments 3.aprīlī rakstveida procesā izskatīs pieteicēja kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.

Lietā ir strīds par to, vai pieteicējam bija pienākums deklarēt preces, kuras viņš ieveda Latvijas Republikā un kuras atradās viņa personīgajā bagāžā.  Administratīvā apgabaltiesa nosprieda, ka ar pievienotās vērtības nodokli apliek visas preces, kuru vērtība pārsniedz 430 euro, neatkarīgi no tā, vai tās ir paredzētas personīgai lietošanai. Tā kā pieteicēja personīgajā bagāžā atradās prece, kuras vērtība bija 1260 euro, tātad pārsniedza noteikto summas limitu, viņam, kā atzina apgabaltiesa, bija pienākums to deklarēt un samaksāt par tās ievešanu pievienotās vērtības nodokli un ievedmuitas nodokli. Pieteicējs kasācijas sūdzībā argumentē, ka vērtības ierobežojums attiecas tikai uz tādām precēm, kuras nav paredzētas personīgai lietošanai. (Lieta SKA-122/2019).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv