Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests un Rīgas dome.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 12.oktobrī rakstveida procesā izskatīs Valsts ieņēmumu dienesta kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu.  

Izskatāmajā lietā ir strīds par to, vai ievedmuitas nodokļa parāda, kas radies sakarā ar to, ka pieteicēja nav izpildījusi pienākumu reģistrēt preces izvešanu no muitas noliktavas krājumu uzskaitē, iekasējamība izraisa arī pievienotās vērtības nodokļa iekasējamību.

Administratīvā apgabaltiesa atzina, ka pamats pievienotās vērtības nodokļa un nokavējuma naudas aprēķināšanai ir preču nonākšana Latvijas ekonomiskajā apritē. Savukārt Valsts ieņēmumu dienests kasācijas sūdzībā šim secinājumam nepiekrīt, uzskatot, ka atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma 123.panta piektajai daļai ievedmuitas nodokļa iekasējamība automātiski izraisa pievienotās vērtības nodokļa iekasējamību. ().

 

  1. Administratīvo lietu departaments 12.oktobrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par Rīgas domes lēmuma atcelšanu.

Lietā izšķirams jautājums par spēļu zāļu atļauju darbības ierobežojumu pieļaujamību Eiropas Savienības tiesību kontekstā. (Lieta Nr. SKA-889/2020).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv