Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs trīs apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Divās lietās būs sprieduma pasludināšana.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē turpinās izskatīt lietu, kurā saņemts prokurora apelācijas protests un apsūdzētā apelācijas sūdzība par pirmās instances tiesas spriedumu.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

 

Krimināllietu tiesu palāta 23.decembrī turpināsies tiesas debates krimināllietā, kurā ar Rīgas apgabaltiesas spriedumu divi apsūdzētie notiesāti par to, ka viņi aktīvi piedalījās masu nekārtībās, kas saistītas ar grautiņiem, postījumiem, dedzināšanu, mantas iznīcināšanu, ar vardarbību pret personu, ar pretošanos varas pārstāvjiem, un saistītas ar sekām. Abi apsūdzētie sodīti ar nosacītu brīvības atņemšanu – viens – uz diviem gadiem, otrs – uz vienu gadu un sešiem mēnešiem. Par pirmās instances tiesas spriedumu prokurors iesniedzis apelācijas protestu, viens no apsūdzētajiem – apelācijas sūdzību. (Lieta PAK-130/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv