Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas tiesas sēžu sarakstos 31 lieta. Tiesas sēdē mutvārdu procesā paredzēts izskatīt 24 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem, vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. Divās lietās būs sprieduma un vienā lietā lēmuma pasludināšana. Rakstveida procesā tiesa izskatīs divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu tiesu palāta tiesas sēdē izskatīs trīs lietas. Divās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu lietu AT Krimināllietu departaments nodevis apelācijas instances tiesai jaunai izskatīšanai.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu tiesu palāta 10.septembrī paredzējusi iztiesāt krimināllietu, kurā ar Rīgas apgabaltiesas 2012.gada 19.marta spriedumu apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta ar brīvības atņemšanu uz 10 gadiem, konfiscējot mantu par to, ka 2010.gadā organizēja sava vīra slepkavību pastiprinošos apstākļos – mantkārīgā nolūkā. Par pirmās instances tiesas spriedumu apelācijas sūdzību iesniedza apsūdzētās aizstāvis, lūdzot atcelt pirmās instances tiesas spriedumu kā nelikumīgu un nepamatotu, taisīt jaunu, attaisnojošu spriedumu krimināllietā, kā arī aicināt uz tiesas sēdi cietušos un liecinieku. Iepriekšējā tiesas sēdē šī gada maijā tiesa atlika lietas izskatīšanu, lai izprasītu no prokuratūras ziņas par kriminālprocesu, kas izdalīts no krimināllietas. (Lieta PAK-54/2014).


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv