Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests un Jūrmalas pilsētas dome.

AT Civillietu departaments rakstveida procesā izskatīs sešas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.

AT Krimināllietu departaments rakstveida procesā divās lietās izskatīs apsūdzēto, viņu aizstāvju vai cietušo kasācijas sūdzības.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

1)      Administratīvo lietu departaments 27.jūnijā rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās rajona tiesas spriedumu.

Pieteicēja lūdza informāciju par ūdens tarifiem, uz ko iestāde atbildēja, ka tās rīcībā nav attiecīgo dokumentu, bet, ka tie ir Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas rīcībā. Tiesa pieteikumu noraidīja, norādot, ka atbilstoši izmaiņām likumā attiecīga dokumentācija par tarifiem bija nododama komisijai. Pieteicēja kasācijas sūdzībā norāda, ka tiesa nav pārbaudījusi, vai dokumenti faktiski tika nodoti. Turklāt pat ja tika, ir apšaubāms, ka to nav pašvaldības rīcībā. (Lieta SKA-142/2014).

 

2)      Civillietu departaments 27.jūnijā rakstveida procesā izskatīs SIA „Lady Taxi” kasācijas sūdzību par apelācijas instances tiesas spriedumu, ar kuru apmierināta maksātnespējīgās SIA „Taxi Nurx” prasība par aizliegumu SIA „Lady Taxi” izmantot savā komercdarbībā MSIA „Taxi Nurx” piederošo preču zīmi „Lady Taxi”, domēna vāram lady-taxi.lv identisku vai līdzīgu apzīmējumu saistībā ar taksometru pakalpojumu sniegšanu vai piedāvāšanu saistībā ar apzīmējumu „Lady Taxi” un apzīmējuma „Lady Taxi” izmantošanu lietišķajos dokumentos un reklāmā. (Lieta SKC-65/2014).

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv