20.janvārī stājies spēkā Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palātas 23.augusta spriedums krimināllietā par cigarešu kontrabandu un valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanu Latgalē 2006.gadā. Spriedums stājies spēkā, jo AT Krimināllietu departaments, izskatot apsūdzētā un aizstāvja kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumu, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam, nolēma atteikties pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu.

Izskatot lietu apelācijas kārtībā AT Krimināllietu tiesu palāta pērn augustā apsūdzētos atzina par vainīgiem cigarešu kontrabandā un valsts amatpersonas pienākumu nepildīšanā. Četri apsūdzētie lietā tika atzīti par vainīgiem pēc Krimināllikuma 190.panta 4.daļas, proti, par kontrabandu organizētā grupā. Visiem apsūdzētajiem piemērots Krimināllikuma 49.1 panta 1.daļas pirmais punkts, kas paredz, ka gadījumā, ja tiesa konstatē, ka nav ievērotas personas tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, tā var šo apstākli ņemt vērā pie soda noteikšanas un sodu mīkstināt.

Saskaņā ar apsūdzību noziedzīgais nodarījums veikts laika posmā no 2006.gada 20.februāra līdz 13.decembrim, kad četri apsūdzētie nolēma kopīgi izdarīt muitošanai pakļauto, ar Latvijas Republikas muitas nodokli, akcīzes nodokli un pievienotās vērtības nodokli apliekamo alkoholisko dzērienu un cigarešu ievešanu Latvijas Republikas muitas teritorijā no Krievijas teritorijas. Tādējādi netika iekasēts muitas nodoklis cigaretēm Ls 1989,05 apmērā.

Ar Latgales apgabaltiesas 2011.gada 10.maija spriedumu četri apsūdzētie tika atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 190.panta ceturtajā daļā (2005.gada 28.aprīļa likuma redakcijā) paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv