Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 30.martā krimināllietā par balsu pirkšanu 2014.gada oktobrī Sakstagala pagastā 12.Saeimas vēlēšanās, atstāja negrozītu Latgales apgabaltiesas spriedumu. Ar apelācijas instances tiesas spriedumu konstatēts, ka apsūdzētie ir veikuši darbības, kavējot personai brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus un pret vienu no apsūdzētajiem kriminālprocess izbeigts, apsūdzēto nereabilitējot, un otrs apsūdzētais sodīts ar naudas sodu 75 minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 27 000 euro. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Apsūdzībā norādīts, ka viens no apsūdzētajiem lietā esot pamudinājis Sakstagala pagasta iedzīvotāju – otru lietā apsūdzēto – par naudas atlīdzību piedalīties Saeimas vēlēšanās un pārdot savu balsi par partijas «Vienotība» sarakstu, ieliekot pluszīmi vienam deputāta kandidātam un pārējos kandidātus izsvītrojot. Tāpat viņš esot pamudinājis otru apsūdzēto uzpirkt arī citus vēlētājus balsot pēc šāda parauga, kā apliecinājumu atstājot pārējos vēlēšanu biļetenus, par katru šādi sarunātu balsi solot 20 euro atlīdzību.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu Sakstagala iedzīvotājs tika atzīts par vainīgu un sodīts pēc Krimināllikuma 90.panta otrās daļas par to, ka viņš, izdarīja apzinātu kavēšanu personai brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus, lietojot uzpirkšanu. Saskaņā ar Krimināllikuma 55.pantu apsūdzētais notiesāts nosacīti, nosakot pārbaudes laiku uz 1 gadu 6 mēnešiem. Otrs apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots pēc Krimināllikuma 90.panta otrās daļas.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar Latgales tiesas apgabala prokuratūras prokurora apelācijas protestu, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla. Sakarā ar apsūdzētā nāvi apelācijas instances tiesa nolēma izbeigt kriminālprocesu pret ar pirmās instances tiesas spriedumu notiesāto apsūdzēto pēc Krimināllikuma 90.panta otrās daļas, viņu nereabilitējot. Otru apsūdzēto, kuru pirmās instances tiesa bija attaisnojusi, atzina par vainīgu par Krimināllikuma 90.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un noteica viņam naudas sodu 75 minimālo mēnešalgu apmērā, tas ir, 27 000 euro.

 

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv