Augstākās tiesas (Senāta) Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēt vai aizstāvju iesniegtas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Divās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests.

Informācija par atsevišķu lietu:

  1. Senāta Krimināllietu departaments 30.janvārī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesniedzis apsūdzētā aizstāvis.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem un sodīti par noziedzīga nodarījuma, par kuru kriminālatbildība paredzēta  Krimināllikuma 176.panta otrajā daļā, izdarīšanu, proti, par laupīšanu personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās. Par noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu abiem noteikts brīvības atņemšana sods un probācijas uzraudzība.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, pirmās instances tiesas spriedumu atcēlusi daļā par apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem Krimināllikuma 176.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un sodīšanu. Apelācijas instances tiesa abus apsūdzētos atzinusi par vainīgiem  Krimināllikuma 176.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un noteikusi brīvības atņemšana sodu un probācijas uzraudzību.

Lietā aktualizēts jautājums par dalību un līdzdalību kvalificējot noziedzīgu nodarījumu pēc Krimināllikuma 176.panta otrās daļas (Lieta SKK-25/2020).