Senāta Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs desmit lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.

Informācija par atsevišķu lietu:

Senāta Krimināllietu departaments 4.decembrī rakstveida procesā skatīs krimināllietu, kur par Rīgas apgabaltiesas spriedumu kasācijas protestu iesniedzis Organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu divi apsūdzētie atzīti par vainīgiem Krimināllikuma 231.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, par to, ka viņi personu grupā izdarīja rupju sabiedriskā miera traucēšanu, kas izpaudās acīmredzamā necieņā pret sabiedrību, ignorējot vispārpieņemtās uzvedības normas, traucējot iestāžu un organizāciju darbu (huligānisms). Par minētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu katram apsūdzētajam sods noteikts brīvības atņemšana uz 3 mēnešiem 27 dienām, saskaņā ar Krimināllikuma 43.pantu noteikts abus apsūdzētos izraidīti no Latvijas Republikas, nosakot viņiem ieceļošanas aizliegumu uz 3 gadiem. Apsūdzībās norādīts, ka apsūdzētie iekļuvuši Nacionālo bruņoto spēku objektā Ādažu militārajā bāzē, apsūdzēto noziedzīgo darbību rezultātā bija jāmaina starptautisku militāro mācību „Sabre Strike 2015” plānus, tika aizkavēta un traucēta NATO amatpersonas un Latvijas vēstnieka NATO vizīte Ādažu militārajā bāzē.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu trešais apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots par Krimināllikuma 20.panta ceturtajā daļā un 231.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma, proti, huligānisma atbalstīšanu.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā, pirmās instances tiesas spriedumu atcēla pilnībā. Visi apsūdzētie atzīti par nevainīgiem un attaisnoti apsūdzībās pēc Krimināllikuma 231.panta otrās daļas.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzēto darbību kvalifikāciju. (Lieta SKK-527/2018).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv