Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs divas lietas ar prokuroru iesniegtiem kasācijas protestiem par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.

 

Informācija par atsevišķu lietu:

Krimināllietu departaments 7.jūnijā rakstveida procesā izskatīs krimināllietu, kur kasācijas protestu par Latgales apgabaltiesas spriedumu iesniedzis prokurors.

Ar pirmās instances tiesas spriedumu apsūdzētais atzīts par nevainīgu un attaisnots par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu pēc Krimināllikuma 312.panta otrās daļas, tas ir, par izvairīšanos no tiesību ierobežošanas soda izciešanas.

Apelācijas instances tiesa, iztiesājot krimināllietu apelācijas kārtībā saistībā ar prokurora apelācijas protestu pirmās instances tiesas spriedumu, atcēla un apsūdzēto atzina par nevainīgu Krimināllikuma 312.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un attaisnoja. Apelācijas instances tiesa, atšķirībā no pirmās instances tiesas, konstatēja citus apsūdzētā attaisnošanas pamatus, tas ir, atzina, ka apsūdzētā darbībās nav visas noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes.

Lietā aktualizēts jautājums par apsūdzētā darbību kvalifikāciju. (SKK-230/2017). 


Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv