Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 23.augustā atstāja negrozītu Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt pieteikumu par Ministru kabineta rīkojumu iecelt Kārli Krēsliņu par Ventspils Augstskolas rektora pienākumu izpildītāju. AT lēmumā atzina, ka rīkojums par rektora vietas izpildītāja iecelšanu neskar pieteicējas – bijušās Ventspils Augstskolas rektores – tiesisko stāvokli, jo pieteicēja atcelta no amata ar Ventspils Augstskolas Satversmes sapulces 2016.gada 25.maija lēmumu un nepilda rektora pienākumus. Minētā administratīvā akta tiesiskums tiek pārbaudīts citā administratīvajā lietā. Līdz ar to pieteicējai nav subjektīvo tiesību prasīt atcelt rīkojumu par rektora vietas izpildītāja iecelšanu. AT lēmums nav pārsūdzams.

Pieteicēja iesniedza pieteikumu atcelt Ministru kabineta 2016.gada 22.jūnija rīkojumu Nr.362 „Par Kārli Krēsliņu”, ar kuru iecelts Ventspils Augstskolas rektora vietas izpildītājs, kas pildīs rektora pienākumus līdz jaunievēlētā rektora apstiprināšanai. Administratīvās rajona tiesas tiesnesis atteicās pieņemt pieteikumu, pamatojot lēmumu ar to, ka pieteicējai nav subjektīvo tiesību pārsūdzēt šo rīkojumu.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, AT preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv