Ar 75 balsīm par, 0 – pret, 4 – atturas Saeima 17. aprīlī par Augstākās tiesas tiesnesi apstiprināja Aldi Laviņu, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju.

Aldis Laviņš dzimis 1973. gadā. 1996. gadā beidzis Latvijas Policijas akadēmiju, saņemot jurista diplomu, pēc tam ieguvis maģistra grādu tiesību zinātnēs.

Strādājis Ekonomikas policijā, Policijas akadēmijas Civiltiesību katedrā un Valsts kases Juridiskajā departamentā.

1999. gadā Saeima Aldi Laviņu iecēla par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi, 2002. gadā apstiprināja tiesneša amatā bez pilnvaru termiņa ierobežojuma. 2003. gadā A. Laviņš apstiprināts par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas tiesnesi. 2004. gadā Latvijā izveidoja administratīvās tiesas, un Saeima ar 1. februāri Aldi Laviņu apstiprināja par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, bet 31. martā iecēla par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāju.

Aldis Laviņš ir Tiesnešu disciplinārkolēģijas loceklis kopš 2005. gada. Zināms arī kā tiesību zinātņu pasniedzējs un publikāciju autors, ir viens no „Latvijas Vēstneša” izdotā rakstu krājuma „Administratīvais process: likums, prakse, komentāri” autoriem.

Par to, kurā no Augstākās tiesas struktūrvienībām strādās jauniecelts tiesnesis, līdz šim lēma Augstākās tiesas plēnums. Ar 2008. gada 3. aprīlī pieņemtajiem grozījumiem likumā „Par tiesu varu” kārtība mainīta: Ja Saeima apstiprinājusi jaunu Augstākās tiesas tiesnesi, tad to Augstākās tiesas struktūrvienību, kurā šis tiesnesis pildīs savus pienākumus, noteic Augstākās tiesas priekšsēdētājs ar savu rīkojumu.  

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211