Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments 18.maijā, izskatot apsūdzētās kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu par atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu. Atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar AT lēmumu stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedums, ar kuru galīgais sods apsūdzētajai noteikts mūža ieslodzījums. AT lēmums nav pārsūdzams.

Šī bija otrā reize, kad lieta nonāca Augstākajā tiesā. Pērn 17.septembrī AT apmierināja prokurora kasācijas protestu un atcēla Rīgas apgabaltiesas 2014.gada 18.februāra spriedumu daļā par apsūdzētās darbību kvalificēšanu pēc Kriminālkodeksa 98.panta (likuma redakcijā no 1995.gada) un daļā par noteikto galīgo sodu, bet pārējā daļā, tas ir, daļā, ar kuru apsūdzētā atzīta par vainīgu un sodīta par sava bērna slepkavību pastiprinošos apstākļos, vainīgajai apzinoties, ka cietušais atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu, spriedums tika atstāts negrozīts, bet apsūdzētās kasācijas sūdzība, kurā apsūdzētā lūdza nenoteikt viņai mūža ieslodzījumu, noraidīta.

Atkārtoti izskatot lietu apelācijas kārtībā atceltajā daļā, Rīgas apgabaltiesa pērn 17.decembrī apsūdzēto atzina par vainīgu pēc Latvijas Kriminālkodeksa 98.panta par sava bērna slepkavību un sodīja ar brīvības atņemšanu uz deviņiem gadiem, kā arī saskaņā ar Krimināllikuma 50.pantu noteica viņai galīgo sodu, tas ir, mūža ieslodzījumu.

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumu un Rīgas apgabaltiesas spriedumu apsūdzētā tika atzīta par vainīgu un sodīta ar mūža ieslodzījumu par sava bērna slepkavības izdarīšanu pastiprinošos apstākļos, vainīgajai apzinoties, ka cietušais atrodas bezpalīdzības stāvoklī, kā arī sodīta ar brīvības atņemšanas sodu par sava bērna tīšu noslepkavošanu, par tīšu smagu miesas bojājumu nodarīšanu. Bērnu mātes, kas ir bijusī medmāsa, noziedzīgo darbību rezultātā, divi viņas bērni miruši un vienam konstatēts redzes zudums.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv