Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments 18.augustā atcēla Administratīvās rajona tiesas spriedumu daļā, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Valsts ieņēmumu dienestam sniegt pieteicēja pieprasīto informāciju par bijušā valsts civildienesta ierēdņa kārtējo gada deklarāciju publiski pieejamo daļu. Augstākā tiesa spriedumā atzinusi, ka arī uz atstādinātu valsts civildienesta ierēdni pēc notiesājoša sprieduma krimināllietā ir attiecināms vispārējais regulējums par viņa iesniegto kārtējo gada deklarāciju pieejamību. AT ieskatā, arī atstādināšanas laikā ierēdnis, kaut arī faktiski nepildot amata pienākumus, ir ierēdņa statusā un tādējādi iesniedz valsts amatpersonas kārtējās gada deklarācijas. Viņš ir civildienestam piederīgs un tikai pēc notiesājoša sprieduma krimināllietā šo piederību zaudē. Ar šo brīdi izbeidzas viņa valsts amatpersonas statuss un līdz ar to pienākums iesniegt kārtējās gada deklarācijas. AT lietu atceltajā daļā nodeva jaunai izskatīšanai Administratīvajā rajona tiesā.

Savukārt lietas daļā par informācijas publicēšanu Valsts ieņēmumu dienesta Publiskojamā datu bāzē, kurā rajona tiesa izbeidza tiesvedību, Augstākā tiesa piekrīt rajona tiesas viedoklim, ka pieteicējam nav subjektīvo tiesību uz šādu prasījumu. Līdz ar to šajā daļā spriedums atstāts negrozīts.

Pieteicējs kā zvērināts advokāts un juridiskās palīdzības sniedzējs krimināllietā vērsās Valsts ieņēmumu dienestā ar lūgumu izsniegt bijušā valsts civildienesta ierēdņa kārtējo gada deklarāciju publiski pieejamo daļu. Valsts ieņēmumu dienests pieteicējam atteica izsniegt pieprasīto informāciju, jo līdz ar ierēdņa atbrīvošanu no amata ar atstādināšanas dienu (notiesājošā sprieduma krimināllietā izraisītās tiesiskās sekas) ir zudis tiesiskais pamats tā datu apstrādei.

Informāciju sagatavoja Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre
Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv