• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidātu koncepcijas

Rīgas rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāte Ieva ČUDINA:

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāte Adrija KASAKOVSKA:

Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka amata kandidāte Inga ZĀLĪTE: