• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

20.06.2022.

Nr.38. Par grozījumu rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā

Nr.37. Par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas prikšsēdētāja iecelšanu

10.06.2022.

Nr.36. Par Satversmes tiesas tiesneša amata kandidāti Jautrīti Briedi

30.05.2022.

Nr.35. Par Zemgales apgabaltiesas priekšsēdētāja  vietnieka, Civillietu tiesas kolēģjas priekšsēdētāja iecelšanu

18.05.2022.

Nr.34. Par Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.33. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā

Nr.32. Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām

 

16.05.2022.

Nr.31. Par tiesneša Svena Lorenca atbrīvošanu no amata

Nr.30. Par Tiesnešu neklātienes konferenci

 

02.05.2022.

Nr.29. Par Tiesnešu konferences vadītāju un sekretāru

Nr.28. Par grozījumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā

 

27.04.2022.

Nr.27. Par Vidzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.26. Par Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

22.04.2022.

Nr.25. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas reorganizāciju

Nr.24. Par Kurzemes apgabaltiesas priekšsēdētāja iecelšanu

 

01.04.2022.

Nr.23. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Renātei Vernušai

Nr.22. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Lienītei Meldriņai

Nr.21. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Evitai Kaužēnai

 

25.03.2022.

Nr.20. Par Tieslietu padomes reglamentu

 

18.03.2022.

Nr.19. Par tiesneses Elitas Stivriņas pārcelšanu

Nr.18. Par tiesneša Māra Vīganta pārcelšanu

 

25.02.2022.

Nr.17. Par lietu izskatīšanas termiņu standartu 2022.gadā

Nr.16. Par Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentu

 

04.02.2022.

Nr.15. Par amata pienākumu izpildes vietu Lāsmai Lipkinai

 

28.01.2022.

Nr.14. Par Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.13. Par Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.12. Par viedokļa sniegšanu Satversmes tiesas lietā Nr.2021-41-01

Nr.11. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

Nr.10. Par Tieslietu padomes darbības virzieniem 2022.gadam

 

14.01.2022.

Nr.9. Par Augstākās tiesas tiesneša aizstāšanu

 

05.01.2022.

Nr.8. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Alisei Trukšānei

Nr.7. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Vadimam Terentjevam

Nr.6. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Madarai Štorhai

Nr.5. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Ingai Pētersonei

Nr.4. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Guntrai Kuplei

Nr.3. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Jānim Kucenko

Nr.2. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Agnesei Adgerei

Nr.1. Par tiesneses Innas Lipšas pārcelšanu