• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

22.09.2023.

Nr.73. Par tiesnešu, tiesu darbinieku mācību programmu saturu 2024.gadam

 

18.09.2023.

Nr.72. Par tehnisku labojumu Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas reglamentā

Nr.71. Par tehnisku labojumu Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā

 

08.09.2023.

Nr.70. Par Tiesnešu konferences sasaukšanu

Nr.69. Par grozījumiem Tiesnešu kvalifikācijas kolēģijas nolikumā

Nr.68. Par grozījumiem Rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases kārtībā

 

30.08.2023.

Nr.67. Par konkursu uz rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amatu

 

27.07.2023.

Nr.66. Par tiesnešu neklātienes konferenci

 

07.07.2023.

Nr.65. Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.64. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja iecelšanu

 

27.06.2023.

Nr.63. Par Rīgas pilsētas tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.62. Par Latgales apgabaltiesas priekšsēdētāja vietnieka, Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētāja iecelšanu

Nr.61. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Elvijam Vēberam

Nr.60. Par Augstākās tiesas senatora aizstāšanu

Nr.59. Par senatoru kopskaitu departamentos

 

20.06.2023.

Nr.58. Par tiesneses Zeltītes Zdanovičas pārcelšanu

Nr.57. Par tiesneses Ilonas Vaivodes pārcelšanu

Nr.56. Par tiesneša Jura Taukula pārcelšanu

Nr.55. Par tiesneses Intas Šteines pārcelšanu

Nr.54. Par tiesneša Jāņa Šaušas pārcelšanu

Nr.53. Par tiesneses Elitas Stivriņas pārcelšanu

Nr.52. Par tiesneses Ingas Stivriņas pārcelšanu

Nr.51. Par tiesneses Anitas Stikānes pārcelšanu

Nr.50. Par tiesneses Geļenas Simoņukas pārcelšanu

Nr.49. Par tiesneses Nataļjas Saratovas pārcelšanu

Nr.48. Par tiesneša Kaspara Rinča pārcelšanu

Nr.47. Par tiesneses Regīnas Paipales pārcelšanu

Nr.46. Par tiesneses Ligitas Multiņas pārcelšanu

Nr.45. Par tiesneses Guntas Kusiņas pārcelšanu

Nr.44. Par tiesneses Ivetas Kromānes pārcelšanu

Nr.43. Par tiesneša Jura Kokina pārcelšanu

Nr.42. Par tiesneses Tatjanas Ivanovas pārcelšanu

Nr.41. Par tiesneša Vladimira Isajeva pārcelšanu

Nr.40. Par tiesneses Ināras Galejas pārcelšanu

Nr.39. Par tiesneses Irinas Beitānes pārcelšanu

Nr.38. Par tiesneses Jūlijas Baufales pārcelšanu

Nr.37. Par tiesneses Zitas Studentes pārcelšanu

 

16.06.2023.

Nr.36. Par ģenerālprokurora izteikumiem un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lūgumu vērtēt ģenerālprokurora rīcību

Nr.35. Par Augstākās tiesas prioritārajiem pasākumiem 2024. - 2026.gada budžetā

Nr.34. Par rajona (pilsētas) tiesu un apgabaltiesu prioritārajiem pasākumiem 2024. - 2026.gada budžetā

Nr.33. Par priekšlikumiem grozījumiem likumā "Par tiesu varu" un Pprokuratūras likumā

Nr.32. Par Vadlīnijām tiesas spriedumu rakstīšanai civillietās pirmās un apelācijas instances tiesām

Nr.31. Par Vadlīnijām tiesas spriedumu rakstīšanai administratīvajās lietās pirmās un apelācijas instances tiesām

 

05.06.2023.

Nr.30. Par tiesneses Dinas Bondares atbrīvošanu no amata

 

30.05.2023.

Nr.29. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Jānim Silickim

Nr.28. Par tiesneses Ingas Putras pārcelšanu

Nr.27. Par tiesnešu skaita noteikšanu katrā rajona (pilsētas) tiesā

Nr.26. Par tiesām, to darbības teritorijām un atrašanās vietām

 

22.05.2023.

Nr.25. Par darba grupas izveidi tiesu darba organizācijas izvērtēšanai lietās, kas saistītas ar vardarbību ģimenē un draudiem personas dzīvībai vai veselībai

 

28.04.2023.

Nr.24. Par Tiesnešu konferences vadītāja un sekretāra noteikšanu

Nr.23. Par lietas sarežģītības pakāpes noteikšanu

 

13.04.2023.

Nr.22. Par tiesneses Irīnas Jansones pārcelšanu

 

24.03.2023.

Nr.21. Par Tiesnešu konferenci

Nr.20. Par Daugavpils tiesas un Rēzeknes tiesas reorganizāciju

 

17.03.2023.

Nr.19. Par Kurzemes rajona tiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāja iecelšanu

Nr.18. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

Nr.17. Par Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietnieka iecelšanu

 

10.03.2023.

Nr.16. Par izmaiņām rajona (pilsētas) tiesas un apgabaltiesas tiesneša amata kandidātu atlases komisijas sastāvā

 

02.03.2023.

Nr.15. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Kristapam Bresim 

Nr.14. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesim Danam Dibaņinam 

Nr.13. Par amata pienākumu izpildes vietu tiesnesei Evijai Ofkantei

Nr.12. Par Daugavpils tiesas tiesneša Ģirta Aizsila pārcelšanu

Nr.11. Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Ingas Putras pārcelšanu

Nr.10. Par Vidzemes rajona tiesas tiesneša Alvja Melberga pārcelšanu

Nr.9. Par Zemgales rajona tiesas tiesneses Līgas Baltmanes-Zepas pārcelšanu

Nr.8. Par Kurzemes rajona tiesas tiesneses Aijas Āvas pārcelšanu

Nr.7. Par Rīgas pilsētas tiesas tiesneša Ulda Apsīša pārcelšanu

 

10.02.2023.

Nr.6. Par tiesnešu neklātienes konferenci

Nr.5. Par lietu izskatīšanas termiņu standartu 2023.gadam

 

25.01.2023.

Nr.4. Par rajonu (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu budžeta pieprasījumu 2023.gadam

Nr.3. Par Augstākās tiesas budžeta pieprasījumu 2023.gadam

 

23.01.2023.

Nr.2. Par tiesneses Lienes Lāzares pārcelšanu

13.01.2023.

Nr.1. Par Tieslietu padomes darbības virzieniem 2023.gadā