• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

 

TALANKOVS pret Latviju. Nr.5001/04 – Lēmums, 04.01.2008.
1.pants - Pienākums ievērot cilvēktiesības / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 2.punkts - Apcietinātā informētība / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 17.pants – Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

Lejupielādēt

TARARIJEVA (Tarariyeva) pret Krieviju. Nr.4353/03 – Spriedums, 14.12.2006.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

TIMOFEJEVI pret Latviju. Nr. 45393/04 – Spriedums (kopsavilkums), 11.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

TIMOFEJEVI pret Latviju. Nr. 45393/04 – Spriedums, 11.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

TITARENKO pret Ukrainu (Titarenko v. Ukraine). Nr.31720/02 – Spriedums, 20.09.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

TUZOVS pret Latviju. Nr.16824/02 – Lēmums, 06.04.2006.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

VALSAMIS pret Grieķiju (Valsamis v.Greece). Nr.21787/93 – Spriedums, 18.12.1996.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

Lejupielādēt

Van DEILENA pret Latviju. Nr.50950/06 - Lēmums (kopsavilkums), 21.06.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija

Lejupielādēt

VIKULOVS un citi pret Latviju. Nr.16870/03 – Lēmums, 31.08.2006.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants + 8.pants / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

VIKULOVS un citi pret Latviju. Nr.16870/03 – Spriedums (kopsavilkums), 25.09.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

Lejupielādēt