• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

 

EPNERS-GEFNERS pret Latviju. Nr.37862/02 - Spriedums (kopsavilkums), 29.05.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

F.G. pret Zviedriju. Nr.43611/11 - Spriedums (kopsavilkums), 23.03.2016.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

FARBTUHS pret Latviju. Nr.4672/02 – Lēmums, 09.01.2003.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

FARBTUHS pret Latviju. Nr.4672/02 – Spriedums, 02.12.2004.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

FEDOSEJEVS pret Latviju. Nr.37546/06 – Lēmums (kopsavilkums), 19.11.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

G. pret Franciju (G. v. France). Nr.27244/09 – Spriedums (izvilkumi), 23.02.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

GRIMAILOVS pret Latviju. Nr.6087/03 – Spriedums (kopsavilkums), 25.06.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

GRIMAILOVS pret Latviju. Nr.6087/03 – Spriedums, 25.06.2013.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

HARAKČIJEVS un TOLUMOVS pret Bulgāriju (Harakehiev and Tolumov v. Bulgaria). Nr.15018/11 un Nr.61199/12 – Spriedums, 08.07.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

HENAF pret Franciju (Henaf v. France). Nr.65436/01 – Spriedums, 17.11.2003.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt