• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

 

NAGLA pret Latviju. Nr.73469/10 – Spriedums (kopsavilkums), 16.07.2013.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

NAGLA pret Latviju. Nr.73469/10 – Spriedums, 16.07.2013.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

OBERŠLIKS pret Austriju (#2) (Oberschlik v.Austria (#2)). Nr.20834/92 – Spriedums, 01.07.1997.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

OVČIŅŅIKOVS pret Krieviju (Ovchinnikov v. Russia). Nr.24061/04 – Spriedums, 16.12.2010.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

PAUELI (Powele) pret Apvienoto Karalisti. Nr.45305/99 – Lēmums, 04.05.2000.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

PETROPAVLOVSKIS pret Latviju. Nr.44230/06 – Lēmums (kopsavilkums), 01.06.2015
10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

PETROPAVLOVSKIS pret Latviju. Nr.44230/06 – Spriedums (kopsavilkums), 19.01.2015.
10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

RADIO FRANCE un citi pret Franciju (Radio France and others v. France). Nr.53984/00 – Spriedums, 30.03.2004.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas / 10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

RUBINS pret Latviju. Nr.79040/12 – Spriedums (kopsavilkums), 19.01.2015.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

RUBINS pret Latviju. Nr.79040/12 – Spriedums, 13.01.2015.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt