• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

 

RUNGAINIS pret Latviju. Nr.40597/08 - Spriedums (kopsavilkums), 14.06.2018.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

ŠĀHINA (Sahin) pret Turciju. Nr.44774/98 – Spriedums, 10.11.2005.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 2.pants - Tiesības uz izglītību

Lejupielādēt

SALUMEKI pret Somiju (Salumäki v. Finland). Nr.23605/09 – Spriedums, 29.04.2014.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

SIDIROPOULUSS u.c. pret Grieķiju (Siridopoulus and Others v.Greece). Nr.26695/95 – Spriedums, 10.07.1998.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

Lejupielādēt

SOCIĀLISTU PARTIJA u.c. pret Turciju (The Socialist Party and Others v.Turkey). Nr.21237/93 – Spriedums, 25.05.1998.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 18.pants – Tiesību ierobežojumu piemērošanas robežas / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt

TOMELA un citi pret Somiju (Tuomela and others v. Finland). Nr.25711/04 – Spriedums, 06.04.2010.
7.pants - Nepieļaujamība sodīt bez tiesas / 10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

VEJDELAND un citi pret Zviedriju. Nr.1813/07 – Spriedums, 09.02.2012.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

VIDES AIZSARDZĪBAS KLUBS pret Latviju. Nr.57829/00 – Lēmums, 13.02.2003.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

VIDES AIZSARDZĪBAS KLUBS pret Latviju. Nr.57829/00 – Spriedums, 06.05.2004.
10.pants - Vārda brīvība

Lejupielādēt

ŽDANOKA pret Latviju. Nr.58278/00 – Lēmums, 06.03.2003.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt