• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

 

ŽDANOKA pret Latviju. Nr.58278/00 – Spriedums, 16.03.2006.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt