• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

BEIERE pret Latviju. Nr.30954/05 – Spriedums (kopsavilkums), 29.11.2011.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

Lejupielādēt

BEIERE pret Latviju. Nr.30954/05 – Spriedums, 29.11.2011.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība

Lejupielādēt

BEĻAJEVS un DIGTJARS pret Ukrainu (Belyaev and Digtyar v. Ukraina). Nr.16984 un Nr.9947/05 – Spriedums, 16.02.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

Par noteiktiem tiesību aktu aspektiem, kas saistīti ar valodu lietošanu izglītībā Beļģijā (Relating to Certain Aspects of the Laws on the Use of Languages in Education in Belgium). Nr.1474/62, Nr.1677/62, Nr.1769/63, Nr.1994/63, Nr.2126/64 – Spriedums, 09
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums

Lejupielādēt

BEREZOVS pret Latviju. Nr.33012/13 - Lēmums (kopsavilkums), 01.04.2021.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

BĒRZIŅŠ pret Latviju. Nr.25147/07 - Spriedums (kopsavilkums), 25.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BĒRZIŅŠ pret Latviju. Nr.30780/13 – Lēmums (kopsavilkums), 20.05.2014.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

BĒRZIŅŠ pret Latviju. Nr.25147/07 - Spriedums, 25.02.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

BIRZNIEKS pret Latviju. Nr.65025/01 – Spriedums, 31.05.2011.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

BJATECS pret Latviju. Nr.12149/02 – Lēmums, 10.07.2007.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt