• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

May 2021
PR OT TR CE PK SE SV 30 29 28 27 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Office phone 67020364

Lietas nr.: SKC-93/2021  

Izskatīšanas datums: 18.05.2021  

Procesa veids: Written procedure  

Iepriekšējā instance: Zemgales apgabaltiesa  

Prasītājs: Egils Šēns  

Atbildētājs: ADONĪDS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

Būtība: par ieguldījuma piedziņu Kasācijas lieta  

Office phone 67020339

Office phone 67020361