No 20.janvāra Augstākajā tiesā tiek veidota jauna administrācija. Administrācijā iekļauta Kanceleja, Finanšu un saimniecības nodaļa, novembrī izveidotā Komunikācijas nodaļa un tikko izveidotā Informātikas nodaļa. Administrācijas darbu vadīs priekšsēdētāja palīdze Anita Kehre.

No šodienas savus amata pienākumus sāk pildīt Kancelejas vadītāja Signe Zaļkalne un Informātikas nodaļas vadītājs Pāvels Veļeckis.

Mērķis šādu pārmaiņu ieviešanai ir pabeigt tiesas lietvedības datorizāciju, iekļaujoties vienotajā Tiesu informācijas sistēmā; izveidot modernu Augstākās tiesas lietvedības, personāla vadības un iekšējās saziņas sistēmu; nodrošināt moderno tehnoloģiju pilnvērtīgas izmantošanas iespējas tiesnešiem – pieejamību datu bāzēm, apmācību to lietošanā; nodrošināt tiesas efektīvu komunikāciju ar sabiedrību. Mērķu īstenošanai paredzēta ciešāka sadarbība ar Tieslietu ministriju. Tiek plānots, ka paredzētie mērķi tiks sasniegti trīs gadu laikā.

Signe Zaļkalne dzimusi 1961.gadā. Viņa amatā nomainīs bijušo kancelejas priekšnieku Alfonu Cīruli. 1987.gadā Signe Zaļkalne absolvējusi Latvijas Valsts universitāti, kur ieguvusi jurista kvalifikāciju tiesību zinātņu specialitātē. Līdz šim S.Zaļkalne bijusi Rīgas Ziemeļu rajona izpilddirekcijas vadītāja, īstenojot Rīgas pašvaldības projektus. Izstrādājusi Ziemeļu rajona izpilddirekcijas dokumentu aprites kārtību.

Pāvels Veļeckis dzimis 1976.gadā. 2001.gadā ieguvis maģistra grādu datorzinātnēs Transporta un Sakaru institūta Datozinātņu un Informācijas tehnoloģiju fakultātē. Līdz šim P.Veļeckis bijis Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs LR Aizsardzības ministrijā.

 

Informāciju sagatavoja Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa, tālrunis: 7020395

Autors: Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

E-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv