15.jūlijā Augstāko tiesu apmeklēja delegācija, kuras sastāvā bija Kirgizstānas, Kazahstānas, Tadžikistānas un Uzbekistānas tieslietu un valsts pārvaldes iestāžu vadošie darbinieki un augstskolu juridisko programmu mācībspēki, kā arī Vācijas sabiedrības starptautiskai sadarbībai (GIZ) reģionālo programmu vadītāji.  

Tikšanās laikā ar Augstākās tiesas priekšsēdētaja vietnieku, Civillietu tiesu palātas priekšsēdētāju Gunāru Aigaru un Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori, Latvijas Universitātes asociēto profesori Jautrīti Briedi delegācija guva priekšstatu par Latvijas tiesu sistēmu un Augstākās tiesas vietu tajā un iepazinās ar administratīvo tiesu ieviešanas pieredzi un administratīvo lietu tiesvedību Latvijā.

Viesi ieinteresēti klausījās un diskutēja par senatores Jautrītes Briedes prezentācijā apskatītajām tēmām – administratīvo tiesu izveidošanas vēsturi un pieredzi Latvijā, administratīvās tiesvedības principiem un Latvijas administratīvā procesa un administratīvo tiesu darbības tendencēm un aktualitātēm.

Viesi tika iepazīstināti arī ar citiem Latvijas tiesu vēstures faktiem un apskatīja vēsturisko Tiesu pils ēku.

Centrālāzijas valstu delegācijas vizītes ietvaros Latvijā bija iekļauts arī Satversmes tiesas un Administratīvās apgabaltiesas apmeklējums. Atsevišķu lekciju par administratīvo tiesvedību Latvijā viesiem piedāvāja Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze Kristīne Kore.

Delegācijas vizīti Latvijā organizēja Vācijas sabiedrība starptautiskai sadarbībai (GIZ) programmas „Tiesiskuma atbalsts Centrālāzijā” ietvaros. Pēc Latvijas apmeklējuma delegācija dosies uz Vāciju un Franciju, lai turpinātu iepazīt Eiropas administratīvo tiesību pieredzi.

Vācijas programmas mērķis ir sniegt atbalstu Centrālāzijas valstīm administratīvā procesa ieviešanā un administratīvo tiesu izveidošanā. Vācu juristi ir izstrādājuši Centrālāzijai administratīvā procesa modeļa likumu, tomēr pret to valsts pārvalde izturas rezervēti, jo tas maina tradicionālo pieeju administratīvo lietu izskatīšanā. Iepazīstot citu valstu pieredzi, tiek sekmēta labāka izpratne par administratīvo lietu izskatīšanas pamatprincipiem un sistēmu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļa

Tālruņi 67020396, 28652211