Ar Tieslietu padomes 23.februāra lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā pārcelta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Diāna Makarova. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu.

Diānai Makarovai ir gandrīz 10 gadu pieredze darbā administratīvajā tiesā, tostarp 5,5 gadu pieredze Administratīvajā apgabaltiesā. No 2020.gada 10.augusta viņa pildīja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumus. Tiesnesei ir arī plaša pieredze darbā valsts pārvaldē – 9 gadus strādājusi Valsts ieņēmumu dienestā nodokļu inspektora, jurista un daļas vadītāja vietnieka amatā.

Tiesnesei ir sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un ekonomista kvalifikācija, padziļināti apgūti grāmatvedības un audita jautājumi.

Diāna Makarova regulāri apkopo administratīvo tiesu praksi nodokļu lietās, kā arī ir lektore nodokļu tiesībās Latvijas Tiesnešu mācību centrā, Latvijas Pašvaldību mācību centrā, Valsts administrācijas skolā un citās mācību iestādēs.

Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa norāda, ka tiesneses padziļinātās zināšanas nodokļu tiesību jomā un ekonomikas jautājumos sniedz ieguldījumu ne tikai nodokļu lietu, bet arī to lietu izskatīšanā, kurās tiek risināti ar tautsaimniecību saistītie jautājumi un kurās ir svarīga izpratne par ekonomikas procesiem.

 

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211