Administratīvās justīcijas četru komandu sacensībā Latvijas televīzijas spēles “V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts” finālā 17.maijā uzvarēja komanda, kuras sastāvā Miķelis Zumbergs, Jānis Geks un Eva Vīksna. Iegūto naudas balvu – 970 euro – viņi ziedos jauno jurisprudences studentu izaugsmei un bezmaksas juridiskās palīdzības nodrošināšanai.

Uzvarētāji piebilst, ka ziedošanas mērķis tika noteikts, apspriežoties visām četrām komandām kopā.

“V.I.P” spēlē administratīvo tiesu pārstāvji piedalījās trīs pirmdienas. Pirmajā pusfinālā draudzīgā gaisotnē spēlēja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora pienākumu izpildītājas Laumas Paegļkalnas un Administratīvās rajona tiesas tiesneša Agra Dreimaņa komandas. Otrajā pusfinālā erudīcijā sacentās valststiesību eksperta Arvīda Dravnieka un Ekonomisko lietu tiesas tiesneša Miķeļa Zumberga komandas. Finālā tikās Laumas un Miķeļa komandas. Jautājumi visdažādākie – par Kleopatru, sausā likuma atcelšanu ASV, komunisma rēgu, svētajiem mocekļiem, latviešu uzvārdiem un prezidentiem utt.   

Administratīvā justīcija šogad atzīmē simtgadi, un administratīvās tiesas to nolēmušas darīt neierastos veidos. Viens no izaicinājumiem bija piedalīšanās erudīcijas spēlē televīzijā. Brīnišķīga spēle un notikums, kaut spriedze prožektoru gaismā un nogurums pēc spēles – milzīgs. Tā par spēles ierakstu saka dalībnieki. Bet pozitīvās emocijas un pieredze bijusi to vērta.

 

17.maija “V.I.P. – Veiksme. Intuīcija. Prāts” fināla raidījuma ierakstu noskatīties var šeit.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211