Esam uz pareizā ceļa – tā par administratīvo tiesu attīstību “Jurista Vārda” jaunajā numurā saka Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa. Žurnāla dubultnumurs, ko veidojis departaments sadarbībā ar žurnāla redakciju, veltīts administratīvajām tiesībām un administratīvajai tiesai.

Tematisko numuru veido trīs sadaļas – administratīvais process starpkaru periodā, Administratīvā procesa likuma tapšana un administratīvo tiesību un procesa aktualitātes.

Atskatoties administratīvās justīcijas vēsturē, Senāta Administratīvo lietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Inga Bērtaite-Pudāne divos rakstos ieskicē kopainu attiecībā uz administratīvās justīcijas un administratīvā procesa attīstību Latvijā, sekmējot vēsturisko sakņu apzināšanu, kā arī meklējot kopīgo un atšķirīgo starpkaru periodā un mūsdienās. Īpaši analizēts, kas ar tiesībām un interesēm kā pieteikuma tiesību pamatu tika saprasts Senāta Administratīvā departamenta praksē un tiesību doktrīnā starpkaru periodā un tiek saprasts mūsdienās.

Rubrikā “Juristu likteņi” Rasmas Zvejnieces apraksts par vienu no administratīvās justīcijas pamatlicējiem – Latvijas Senāta Administratīvā departamenta senatoru un departamenta priekšsēdētāju Jāni Kalacu.

Lai saglabātu liecības par Administratīvā procesa likuma tapšanu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas, zinātniski analītiskais padomnieks Jānis Geks intervējis astoņus šī likuma veidotājus. No intervijām tapusi videofilma “Cilvēks–Valsts–Tiesnesis. Administratīvā tiesa” un fragmenti no intervijām arī šajā “Jurista Vārda” numurā.

Žurnāla trešajā daļā spēkus apvienojuši administratīvo tiesu visu trīs instanču tiesneši un darbinieki, sniedzot plašu ieskatu administratīvo tiesību un procesa aktualitātēs šodien. Arlita Zariņa raksta par tiesas sēdes vadīšanu, Laura Konošonoka par pierādījumu pārbaudi un novērtēšanu, Anita Kovaļevska un Laura Bugne par pieteikumu par faktisko rīcību, Monta Krone par administratīvās tiesas lomu cilvēka cieņas nodrošināšanā un aizsardzībā, Aiga Putniņa un Aldis Černajs par procesuālās efektivitātes principa īstenošanu pieteikuma izlemšanas stadijā, Līga Biksiniece-Martinova par administratīvo tiesu prakses mijiedarbību ar Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru.

Apkopojot žurnāla aktualitātes, Senāta Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja Veronika Krūmiņa secina, ka “šodienas izaicinājumu kontekstā tiesiskas valsts vērtības, īpaši cilvēka cieņa un taisnīgums, ir administratīvo tiesu virzītājspēks.”

Ar šo “Jurista Vārda” speciālo numuru noslēdzas administratīvajām tiesām īpašais svētku gads, kad atzīmētas divas jubilejas – 100 gadi kopš pieņemts Likumu par administratīvām tiesām, kas lika pamatu administratīvās justīcijas attīstībai Latvijā, un 20 gadi kopš pieņemts moderns Administratīvā procesa likums, kas nodrošina tiesiskas valsts principu īstenošanu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas. Žurnālā atskats arī uz svētku gada notikumiem un pasākumiem.

Numura sagatavošanu koordinēja Senāta Administratīvo lietu departamenta senatora palīdze Līga Dāce.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211