Augstākās tiesas senatores Dace Mita un Rudīte Vīduša 8. un 9. aprīlī apmeklēja Eiropas Kopienu tiesu Luksemburgā. Grupā bija 20 cilvēki, pamatā administratīvie tiesneši no Administratīvās rajonas tiesas, Administratīvās apgabaltiesas un Senāta Administratīvo lietu departamenta, gan arī daži Tieslietu ministrijas pārstāvji. Kā norādīja Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits, šī bija lielākā tiesnešu grupa no Latvijas, kas jebkad apmeklējusi tiesu.

Divu dienu programma bija izveidota tādējādi, lai tiesneši gūtu vispusīgu priekšstats par to, kā noris darbs Eiropas Kopienu tiesā, un saņemtu informāciju par jaunākajām izmaiņām Eiropas Kopienu tiesas procesā un darba organizācijā.

Eiropas Kopienu tiesas tiesnesis Egils Levits un viņa biroja juriste Ieva Freija iepazīstināja ar lietas virzību, kad to ir saņēmis tiesnesis, ar tiesnešu darba īpatnībām šajā tiesā. Latvijas tiesnešiem bija arī tikšanās arī ar Pirmās instances tiesas tiesnesi Ingrīdu Labucku un viņas biroja juristi Solvitu Harbacēviču.

Ar savu darbu iepazīstināja Reģistra, bibliotēkas, Izpētes un dokumentācijas dienesta, kā arī Tulkošanas direktorāta Latvijas tulkošanas biroja pārstāvji. No šīm tikšanām varēja gūt priekšstatu par to, cik ļoti daudz laika vienas lietas virzībā tiek veltīts administratīvajam, pamatā tulkošanas, darbam.

Tiesneši no Latvijas apmeklēja vairākas Eiropas Kopienu tiesas sēdes. Tiesas sēdēs tika izskatītas lietas sakarā ar Itālijas un Beļģijas tiesu uzdotajiem jautājumiem prejudiciālā nolēmuma sniegšanai saistībā ar Eiropas Parlamenta deputāta neaizskaramību, kā arī publiskā iepirkuma procedūru, pašvaldību kooperatīvam organizējot telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanu.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 7020396, 28652211