Ar Tieslietu padomes 10.decembra lēmumu Augstākās tiesas tiesneša amatā iecelta Administratīvās apgabaltiesas tiesnese Anita Kovaļevska. Tiesnese bija pieteikusies konkursā uz Administratīvo lietu departamenta tiesneša amata vietu.

Anita Kovaļevska ir tiesnese kopš 2009.gada, kad iecelta Administratīvās rajona tiesas tiesneša amatā. 2013.gadā apstiprināta par Administratīvās apgabaltiesas tiesnesi, bet kopš 2017.gada marta pilda Augstākās tiesas tiesneša pienākumus, aizstājot pagaidu prombūtnē esošu tiesnesi.

Anitai Kovaļevskai ir sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnēs. Tiesneša pieredze iegūta, arī gadu stažējoties Eiropas Cilvēktiesību tiesā. Astoņus gadus tiesnese darbojās Tiesnešu ētikas komisijā un bija šīs komisijas priekšsēdētāja. Ir lektore Latvijas Tiesnešu mācību centrā. Latvijas Republikas Satversmes komentāru un Administratīvā procesa likuma komentāru, Administratīvo tiesību mācību grāmatas autore.

Pozitīvu atzinumu Anitas Kovaļevskas iecelšanai Administratīvo lietu departamenta tiesneses amatā deva Administratīvo lietu departamenta tiesnešu kopsapulce.

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā Tieslietu padome apstiprinājusi desmit tiesnešu amata vietas, viena vieta bija vakanta, un uz to tika izsludināts konkurss.

 

Divi no Administratīvo lietu departamenta tiesnešiem šobrīd atrodas pagaidu prombūtnē. Ņemot vērā lietu uzkrājumu departamentā, tika izsludināts konkurss par iespēju uz laiku aizstāt departamenta tiesnesi.

Konkursā pieteicās divi Administratīvās apgabaltiesas tiesneši un par abiem pozitīvu atzinumu deva Administratīvo lietu departamenta tiesnešu kopsapulce. Tieslietu padome 10.decembra sēdē uzdeva Ievai Višķerei un Valteram Poķim aizstāt Augstākās tiesas tiesnešus to pagaidu prombūtnes laikā.  

Ieva Višķere kopš 2017.gada jau aizstāj Administratīvo lietu departamenta tiesnesi pagaidu prombūtnes laikā un pēc Tieslietu padomes lēmuma turpinās pildīt šos pienākumus. Valters Poķis Augstākās tiesas tiesneša pienākumus Administratīvo lietu departamentā sāks pildīt 2019.gada janvārī.

Saskaņā ar likumu “Par tiesu varu” Augstākās tiesas tiesnesi vakances vai pagaidu prombūtnes laikā Tieslietu padome pēc Augstākās tiesas priekšsēdētāja priekšlikuma un pozitīva attiecīgā departamenta atzinuma saņemšanas var uz laiku – ne ilgāku par diviem gadiem – uzdot aizstāt apgabaltiesas tiesnesim.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211