Senāta Administratīvo lietu departaments līdz ar pamatfunkciju – tiesas spriešanu un judikatūras veidošanu – par savu misiju uzskata arī juridiskās kultūras veicināšanu, tādēļ tas bija viens no akcentiem departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas ziņojumā Augstākās tiesas gada atskaites plēnumā 22.janvārī.

Aizvadītajā gadā departaments ne tikai regulāri informējis par nozīmīgākajām lietām un tiesību jautājumiem, kas tiek skatīti departamentā, bet senatori snieguši medijiem arī plašākas intervijas un publikācijas.

Intervijas Latvijas Radio sniegušas divas senatores – Ieva Višķere par detālplānojumu un būvniecības lietām, Anita Kovaļevska saistībā ar lietu par policijas patvaļu, pārmeklējot automašīnu. Dace Mita intervijā “Neatkarīgajā Rīta Avīzē” runājusi par lietām saistībā ar informācijas pieejamību. Savukārt Jautrīte Briede, intervēta laikrakstā „Siguldas Avīze”, stāstījusi par to, kā uzlabojas valsts pārvalde, par pasniedzējas un tiesneša darbu.

Žurnālā “Jurista Vārds” un “Augstākās Tiesas Biļetenā” publicēts departamenta priekšsēdētājas Veronikas Krūmiņas un zinātniski analītiskās padomnieces Kristīnes Zemītes raksts „Tiesvedību mijiedarbība bērnu tiesību aizsardzības strīdos”.

Lai vairotu izpratni par Senāta darbu un diskusijas par tiesību piemērošanas jautājumiem, departaments jau trešo gadu sadarbībā ar “Jurista Vārds” redakciju veido speciālu numuru, kurš veltīts administratīvo tiesību jautājumiem. Senatoru un palīgu gatavotās publikācijas veicina gan juridisku diskusiju, gan papildina tiesību zinātnes atziņas. “Lai gan šis projekts prasa lielu darbu, tomēr ieguvums ir nenovērtējams. Šādā projektā ir iespēja izcelt gan senatoru un viņu palīga darbu, gan informēt par judikatūras attīstību, gan arī aicināt uz diskusiju,” novērtēja departamenta priekšsēdētāja.

Veronika Krūmiņa kā pozitīvu ieguvumu informācijas telpā novērtēja Augstākās tiesas Twiterkonta izveidi, kas liecina par tiesas atvērtību un proaktivitāti, kā arī atzīmēja sava departamenta senatorus un darbiniekus, kuri paši aktīvi darbojas sociālajos tīklos. “Viņi velta laiku, lai sociālajos tīklos skaidrotu tiesu darbu, diskutētu par tiesību jautājumiem, sniegtu informāciju un, jā, dažreiz atbildētu arī uz uzbrūkošiem jautājumiem. Tas ir šo cilvēku ieguldījums tiesas autoritātes stiprināšanā,” sacīja departamenta priekšsēdētāja, uzsverot, ka ar sociālo tīklu palīdzību var sasniegt tādu auditoriju, kas citādi nebūtu sasniedzama.

2021.gadu Administratīvo lietu departaments iecerējis akcentēt kā administratīvās justīcijas jubileju gadu. Pirms 100 gadiem – 1921.gada 4.martā – Satversmes sapulce pieņēma Likumu par administratīvajām tiesām, kas noteic administratīvās justīcijas darbības pamatprincipus. Savukārt 2001.gada 25.oktobrī tika pieņemts Administratīvā procesa likums, kurš bija pamats modernas administratīvās tiesas izveidošanai.

 

Vairāk par plēnumu lasīt:

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211